Οι προσπάθειες όλων μας στην Εταιρεία υπηρετούν ένα βασικό στόχο: η επιχειρηματική μας εξέλιξη να μεταφράζεται σε φιλοζωικό αλλά και κοινωνικό έργο. 

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Liossispet βρίσκεται η έννοια της προσφοράς. 

-- Δωρεές σε φιλόζωικές οργανώσεις
-- Μέριμνα για την προτασία των αδέσποτων