Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας αποτελεί τον βασικό παράγοντα της επιτυχίας μας. Ως μια επιχείρηση που εστιάζει στις ανάγκες του ζώου, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην στελέχωσή της από ειδικότητες ικανές να ανταποκριθούνε σε όλες τις απαιτήσεις τόσο των μικρών μας φίλων όσο και των πελατών μας.

Ειδικότητες όπως ειδικοί συμβουλευτικής πελατών, ζωοτέχνες, κτηνίατροι, οικονομολόγοι και marketing strategists, συνθέτουν μια πολυσυλλεκτικότητα στελεχών, ικανά να προωθήσουν τη φιλοσοφία της παροχής ενός φιλικού, επαγγελματικού και πρωτίστως συνόλου υπηρεσιών με σεβασμό στον τελικό καταναλωτή.